Loading...

ضریب نگهداری چراغ برابر هشت دهم

ضریب نگهداری چراغ برابر هشت دهم
استفاده از ضریب نگهداری برابر 8. در هر پروژه جهت محاسبات روشنایی کار اشتباهی است شرایط هر پروژه با پروژه دیگر بسیار متفاوت می باشد طراحان عزیز توجه داشته باشند

که مواردی همچون نوع چراغ ، کاربری محیط ، ضریب انعکاس ،نگهداری محیط و چراغ در هر پروژه با پروژه دیگر متفاوت می باشد استفاده از ضریب نگهداری 8. تنها جهت محاسبات دم دستی و فاز یک مناسب است و برای نقشه های فاز 2 محاسبات ضریب نگهداری از اهمیت خاصی برخوردار است

نظرات
    ارسال نظر

    لطفا با ارائه نظرات خود ما را در بهتر شدن خدمت رسانی یاری فرمایید.